31 Mart 2008 Pazartesi

KAHRAMAN TÜRK KADINLARI KANTATI

KAHRAMAN TÜRK KADINLARI KANTATI

LİBRETTO

BİRİNCİ BÖLÜM (5 DK.)

YIL 1919 VATANIMIZIN İŞGALİ

ORKESTRA


Vatan tarih boyunca Türklüğün en aziz varlığı olmuştur. Milletimiz bu kavramı olağanüstü bir mana atfederek yüceltmiştir. Şehit ve gazilerimiz vatan sevgimizin anıtsal gururudur. Gönül birliği ile vatanlaştırılan bu topraklar 1919’da tarihinin en acı günlerini yaşadı. Bu acıyı 22 Mayıs 1919’da Kadıköy’de yapılan mitingde Münevver Saime Hanım şöyle haykırdı.

<<-- Heyecanlarımız, kanlarımız söndürülse bile, göğsümüzde milliyetten yapılmış bir kalp var ki; onda yabancının, bir düşmanın ne ihtirası ve korkusu yaşar. Onun semasını kaplayan ancak istiklal havasıdır. Ben kendimi hürriyeti gasp edilmiş bir milletin kızı sayarak, istiklalime nasıl yürüyeceğimi söyleyeceğim. Bu beyanatım kollarımızı bağlamak isteyenler için şayan-ı dikkat olmalı. Oğlum bana:

<<-- Ben neyim? >> diye ilk sorduğu gün, ona semalardan haykıran bir melek gibi.

<<-- Büyük tarihli bir Türk’sün!.. >> diye hitap edeceğim.

Bu ses onun ruhunda ne fırtınalar koparacak!.. Ninnisini söylerken bugünleri yanık bir sesle ruhuna sindireceğim. Ona büyük Türk ırkının şarkılarını söyleyeceğim. Kundağına şanlı mimarlarımızın yaptığı abideleri işleyeceğim. Masallarda kendisine Fatih’leri Yavuz’ları anlatacağım. Mendilinde, kitabında, cüzdanında, fesinde hep İzmir’i görecek!.. O’na babamdan kalan altın kakmalı kılıcı, rafta sarılı duran bayrağı bir miras olarak vereceğim ve kulağına gizli bir vasiyet söyleyeceğim. İşte o günden itibaren galiplerin ayaklarımıza taktığı zincirler çözülmeye mahkûmdur. Çünkü o gün oğlumun kalbine ektiğim hürriyet çiçeği açacak, müthiş bir isyan olarak tuğyan edecektir. Sulhu müebbet düşünenler, bize indirilecek darbenin aksisedası yarınki insanlığın sükûnetini bozacaktır.

Az söylemek, çok iş yapmak zamanı gelmiştir. Biz yalnız ağlıyoruz. Ağlamakla kazanılacak, hıçkırıklarımızı işitecek bir kalp yoktur. Teşkilata, nihayet fiiliyata başlamak lazımdır. >>

Ağladığım senin içindir
Güldüğüm senin için
Öpüp başıma koyduğum
Ekmek gibisin
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

KORAL ( Koro ve Orkestra için )

Feda olsun sana canım
Uğrunda dökülsün kanım
Cennet’ten güzel vatanım
Sana bin canla kurbanım

Baharın cana can katar
Yürekten kaygılar atar
Ecdadım koynunda yatar
Sana bin can kurbanım

Günler feda güneşine
Güler kurban ateşine
Hiç rastlamadım eşine
Anam kadar kıymatlısın
Yavrularımdan tatlısın
Gönülden sen kanatlısın
Sana bin can kurbanım

Bu gök, bu toprak, bu deniz
Nerde var bu güneşli iz
Hiçbir şey yok senden aziz
Sana bin canla kurbanım
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bugün vatan bizden razı olacak
Asker şehit, ordu gazi olacak

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Anadolu toprağı yoğrulmuş kanla
Ün alınır ancak verilen kanla
Herkesin yüreği çarpıyor şanla
( 24/25 Mayıs 1915 gecesi Arı burnu’nda şehit düşen Boyabatlı Ömer Gazi Mustafa’nın cebinden çıkmıştır. )

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bu topraklar ellerinde silahla ölenlerin vatanıdır

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Yüce ruhlu vatan evlatları
Bu dünyadan ayrılırken
Vatan diye haykırdılar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bastığın yerleri “toprak” diyerek geçme, tanı
Düşün altında binlerce kefensiz yatanı
Sen şehit oğlusun incitme yazıktır atanı
Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dedem koynunda yattıkça benimsin ey güzel toprak
Neler yapmış bu millet, en yakın tarihe bir sor bak
Yerim sensin, göğüm sensin, cihanım, cennetim hep sen
Nasıl bir şanlı millet çıktı gördüm canlı sinenden

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bu dağlarda biz yaşarız, bu dağlar bizim dağlarımız
Namusumuz temiz, bayrağımız hür
Analarımız, karımız, kızımız, kısrağımız
Burada erkekçe dövüşür
Hep senden yanadır çektiğim kahır
Bu senin ülkende, senin gölgende
Düşmesin kara kalpaklar, kirlenmesin duvaklar
Korkum yok ölümden yana

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vatanın bağrına düşman dayadı hançerini
Yok, mudur kurtaracak bahtı kara madenini

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ARİA ( 6 Soprano topluca )

Vatanın bağrına düşman dayadı hançerini
Bulunur kurtaracak bahtı kara madeniniİKİNCİ BÖLÜM ( 15 DK. )

KAHRAMAN TÜRK KADINLARININ ŞAHLANIŞI

ORKESTRA

İstiklal harbine kadınlarımızın çok ciddi ve anlamlı katkıları olmuştur. Bu mücadelenin fikirsel oluşumundan başlayarak bilfiil silahlı mücadeleye kadar önemli görevler yapan kahraman kadınlarımızı daima saygı ile anmak ve layık oldukları şekilde hatırlamak mecburiyetindeyiz.

Mayıs 1919’dan başlayarak derhal örgütlenmişler ve Anadolu’da ki hareketin ilk ateşini yakmışlardır. Birlik ve beraberliğimizin sağlanmasında anlamlı katkıları olmuştur.

Türk kadınının Milli Mücadeleye büyük kararlılıkla katılışını takiben, düşman işgalleri büyük bir hassasiyetle izlenmiş, protesto yayınları yapılmış, Milli Ordu için para ve mal yardım kampanyaları düzenlenmiştir.

Karamürsel – Ankara arasında yollar, gece-gündüz sırtlarında mermi taşıyan kadınlarla mermi yüklü kağnı arabaları, bazen bir öküzü ölmüş, onun yerine kendisini diğer öküze eş olarak arabaya koşan kadınların teşkil ettiği kafileler ile dolu idi.

ARİA ( Asri Kadınlar bildirisi – 16 Mayıs 1919 )

1919 yılı bir kâbus gibi
Gönülden yaralandık
Hepimiz bir nefes, bir yürek olduk
Hepimiz haykırıyoruz
Sesimizi dertli vatanımıza duyurmak
Nefesimizle düşmanı yakmak istiyoruz

ARİA ( 10 Mayıs 1919 Fatih Mitingi – 23 Mayıs 1919 Sultanahmet Mitingi
“H. Edip Adıvar”)

Bahtı kara memleketimin zulüm gören insanları
Şanlı tarihimizin en karanlık günleri
Kahraman ve yüce ruhlu milletim
Yaşadıklarımız, karanlık bir gece
Her gecenin bir sabahı vardır
Bu ses halkımın göklere doğru yükselen asil sesidir
Benimle beraber yemin ediniz
Kutsal topraklarımıza,
Bayrağımıza,
Atalarımızın mirasına asla ihanet etmeyeceğiz
Canımız, malımız, kanımız bu uğurda helaldir

ARİA ( 22 Mayıs 1919 Kadıköy Mitingi “Münevver Saime Hanım” )

. Ben özgürlüğü elinden alınmış bir milletin kızıyım
. Çocuklarımıza bırakacağımız tek miras
. Büyük bir tarihi olan Türklük onurumdur
. Atalarımızın emanetini koruyacağız
. Çünkü içimizde coşkulu bir ateş var

ORKESTRA

1920 yılı ağırlıklı olmak üzere GAZİANTEP bölgesinde 62 kahraman kadınımız şehit olmuş, 164 kadınımız da yaralanmıştır.

Halide Edip (Halide Onbaşı) mitinglerin dışında Garp Cephesi’nde harbe bilfiil katılmıştır. Mustafa Kemal ile birlikte hakkında ölüm kararı verilen altı kişiden biri de Halide Edip’tir.

Garp Cephesi’nde Eskişehir muharebelerinden sonra 12 kadın İstiklal madalyası almıştır.

ARİA ( Kara Fatma’ya üsteğmen rütbesi takılacak )

Ben Kara Fatma’yım
Erzurumluyum
Balkan savaşı ve Birinci Dünya savaşına katıldım
Eşleri Ermeniler tarafından şehit edilenlerle beraber
Ermenilere karşı savaştım
Müfrezemle birlikte Sakarya
Başkomutanlık muharebelerine katıldım
Vatanıma canım feda olsun

ARİA ( Ayşe Hanım )

Eşimi Balkan harbinde kaybettim
Aydın’da yunana karşı savaştım
Büyük oğlumu burada şehit verdim
İnönü’de savaştım
Küçük oğlumu da bu savaşlarda şehit verdim
Sakarya savaşında yaralandım
Vatanıma canım feda olsun

ARİA ( Şerife Bacı )

Ben gelin Şerife’yim
21 yaşındayım
Eşimi Çanakkale’de şehit verdim
Biricik varlığım Elif
Köydeki yetimlerin sütannesiyim
Gelinler hayata küsmüş, umutları solmuştu
Her haneden bir kağnı İnebolu’ya gidecek
Milletimizin hayat hakkı için
Görev düşmüştü bizlere
Bu vatan bizimdi
Cuma günü
İnebolu’dan 80 kağnı ile Kastamonu’ya yola çıktık
Elif’le beraber
Öküzler kağnıyı çekiyor
Kar yağıyordu
Kara öküzü ittiriyordum
Ilgaz dağı çilenin harman olduğu yer
Kastamonu kışlasının önündeyim
Donmaktayım, sesim kısılıyor
Elif bağırıyor

ARİA ( 6 Solist topluca “Söğüt’ün Akgünlü köyünden Mehmet oğlu Hüseyin’in Annesi” )

Hüseyin’im aslan oğlum
Dayın Sıpka’da
Baban Dömeke’de
Agaların da 8 ay evvel Çanakkale’de
Şehit düştüler
Bak son yongam sensin
Minareden ezan sesi kesilecekse
Camilerin kandilleri sönecekse
Öl de köye dönme
Yolun Sıpka’ya düşerse dayının ruhuna bir fatiha oku
Haydi oğul Allah yolunu açık etsin

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ARİA ( 6 Solist topluca )

Evlatlarımızın kanlarına
Kendi kanlarımızı karıştırdık
Erkeklerimizle bir safta
İstikbalimiz için
Haksız zalimlere
Tarihin lanetlerine
Terk ederek
Şehametle
ÖleceğizÜÇÜNCÜ BÖLÜM

MİLLETİMİZİN KAHRAMAN TÜRK KADINLARINA KARŞI MİNNET DUYGULARI (5 DK.)

ORKESTRA

Kadınlarımız; bu vatanı bize armağan eden aziz şehitlerin, gazilerin anaları ve bacılarıdır. Yıllardır savaş meydanlarında oğullarını veren, mezarlarının nerede olduğunu dahi bilmeyen Anadolu kadınları, hiçbir zaman memnuniyetsizlik ifade etmemişlerdir.

Erkeklerini savaş meydanlarına uğurlayan Anadolu kadınları vatanımızı kurtarmak için maddi ve manevi her türlü fedakârlığa katlanmışlardır. Bugün aramızda olmayan kadınlarımıza minnet ve şükran duygularımızı ifade ediyoruz.

KORAL ( Orkestra ve koro için )

Kadınlarımız umuttur
Kadınlarımız aydınlık geleceğimizdir
Kadınlarımız toplumsal uyanışın öncüleridir

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ülkemizin değeri kadınlarımızın değeri kadardır
Vatan fedakâr kadınlarımızın omuzlarında yükselmiştir
Vatan fedakâr kadınlarımızın yüreklerinde yücelmiştir
Kadınlarımız var olma nedenimizdir

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tarihin her döneminde
Kazanılan bütün değerler
Fedakâr ve kahraman
Kadınlarımızın eseridir
Türk kadını
Milletinin kurtuluşu ve gelişmesinde
Dünyaya örnek olmuşturDÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ATATÜRK’ÜN KAHRAMAN TÜRK KADINLARINA KARŞI DUYGU VE DÜŞÜNCELERİ (5 DK.)

ORKESTRA

Dünyada hiçbir milletin kadını “Ben Anadolu kadınından daha fazla çalıştım, milletimi kurtuluş ve zafere götürmekte, Anadolu kadını kadar himmet gösterdim” diyemez. (M. Kemal ATATÜRK)

Hayatının her döneminde toplumda yönlendirici ve geliştirici unsur kadındır.

KORAL ( Orkestra ve koro için )

Kahraman Türk kadını;
Omuzlarımız üstünde göklere kadar
Yükselmeye layıksın

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sen ahlak ve faziletin örneğisin

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Elbet sefil olursa kadın alçalır beşer

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dünya üzerinde gördüğünüz her şey kadının eseridir

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Türk kadını her değerin üstünde
Yüksek ve onurlu bir yerdedir