31 Mart 2008 Pazartesi

Şehitler Orotoryası

ŞEHİTLER ORATORYOSU

LİBRETTO

BİRİNCİ BÖLÜM (8 dk.)
VATAN SEVGİSİ

ORKESTRA (1)

Vatan; kavramsal olarak bir toprağı ifade etmekle beraber aynı zamanda kardeşlik, fedakârlık, sahiplenme duygusu ve sadakattir.

Her karış toprağı şehit kanları ile sulanmış, asırlar boyunca şanlı tarihimize ev sahipliği yapmış olan vatanımız, bizler için kutsaldır.

Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini taşıyan, Türk olmanın şerefini hisseden insanlar vatanseverdir.

Vatan; güvencinin söylediği türkünün,
Yağmurla açan güneşin pırıltısının,
Sessiz çığlıklardaki hüznün hissedildiği yerdir.

Bu bölümde öngörülen tema müzik dili ile kompozitör Hasan Niyazi Tura tarafından şöyle anlatılmaktadır.

Anlatıcı, solistler, koro, çocuk korosu ve orkestra için yazılan yapıt 5 bölümden oluşmaktadır. “ Vatan Sevgisi “ başlığını taşıyan I. Bölüm, orkestranın yapıt boyunca karşımıza çıkacak kılavuz motifleri sunduğu “Prelüd” ile başlar. Prelüd sonlanırken, anlatıcı bizleri yapıta hazırlayan metnini okur. Onu, vatanı selamlayan coşkun bir koro izler. Daha sonra, erkekler korosu gergin ve endişeli bir anlatımla bizleri vatan imdadına çağırır. Bu çağrıyı, solistlerin sakin ve huzurlu şarkısı yatıştırır. Koro da bu uyuma katılarak, vatanın gerçek sahiplerinin “bir tarih boyunca kendini tarihe verenler” olduğunu bildirir. Bölüm, coşkulu “selam” koralinin yinelenmesiyle son bulur.

NOTLAR

(1) Orkestra bölümünde yazılan hususlar, o bölümün bestelenmesindeki ana temaya yardımcı olmak için yazılmıştır.
(2) Şehit: Tenor, Baba: Basbariton, Anne: Messosoprano, Eş: Soprano; çocuk korosu, vatan; Büyük karma koro ile temsil edilmektedir.
(3) Bu orotoryaya değerli eserleri ile katkıda bulunan şair ve yazarlarımıza saygı ve şükranlarımızı sunarız
RESİTATİF
(Orkestra eşliğinde)

O kadar dolu ki toprağın şanla
Bir değil sanki bin vatan gibisin
Yüce dağlarında çöken dumanla
Göklere yazılı destan gibisin

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dedem koynunda yattıkça benimsin ey güzel toprak
Neler yapmış bu millet, en yakın tarihe bir sor, bak
Yerim sensin, göğüm sensin, cihanım, cennetim hep sen,
Nasıl bir şanlı millet çıktı, gördüm canlı sinenden

KORAL (Koro ve Orkestra için)

Selam! Vatan uğrunda gazi erlere selam!
Selam! Millet yolunda çarpan kalplere selam!
Selam! Her şeyden yüce şanlı bayrağa selam!
Selam! O’nu yücelten yenilmez güce selam!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Yara nisandır tenine erin
Mevt ise son rütbesidir askerin
Altı da bir üstü de birdir yerin
Arş yiğitler vatan imdadına

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ARİA
( Soprano, Messosoprano ve Bas için )

Bu vatan toprağın kara bağrında
Sıra dağlar gibi duranlarındır
Bir tarih boyunca onun uğrunda
Kendini tarihe verenlerindir


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

KORAL
( Koro ve Orkestra için )


İleri atılıp sellercesine
Göğsünden vurulup tam ercesine
Bir gül bahçesine girercesine
Su kara toprağa girenlerindir


KORAL (Koro ve Orkestra eşliğinde)


Selam vatan uğrunda gazi erlere selam
Selam millet yolunda çarpan kalplere selam
Selam şanlı bayrağa her şeyden yüce selam
Selam O’nu yücelten yenilmez güce selam
İKİNCİ BÖLÜM (12 dk.)

KURULUŞ VE KURTULUŞ DÖNEMİ DAHİL
ULUSAL BÜTÜNLÜK VE BİRLİĞİMİZİN KORUNMASI İÇİN YAPILAN MÜCADELE VE SAVAŞLAR

ORKESTRA

Bu bölümde öngörülen tema müzik dili ile kompozitör Hasan Niyazi TURA tarafından şöyle anlatılmaktadır.

Tarih boyunca birlik ve bütünlüğümüz için verilen mücadelenin betimlendiği II. Bölüm, savaşı yansıtan bir orkestra girişi ile açılır. Üflemeli ve vurmalı çalgılarla verilen gergin hava, yaylı çalgıların vatanın bölünmez bütünlüğünün güven altında olduğunu söyleyen anlatımıyla sakinleşir. Bu noktada, Anlatıcı; her bölüm başlangıcında olacağı üzere, Yönlendirici ve açıklayıcı metnini sunar. Erkekler korosu, “ Bu dağlarda biz yaşarız...” sözleriyle, vatanın sahibi olduklarını haykırır. Bunu, asker (Tenor solo) nun “Bayrak” aryası izleyecektir. Koro, tarihe gurur veren zaferleri askere anımsatarak güven verir. Ancak vatan tehlikededir. Anlatıcı geleceğin yıldızlarını uyanmaya çağırır. Çocuk korosu, bu noktada “ durmak zamanının geçtiğini, çalışmak zamanının geldiğini” belirtir. Askerin annesi (Mezzo-soprana solo) de evladına Aryasında güven aşılar. Bölüm, solistler ve koronun katılımıyla görkemli biçimde son bulur. Koronun endişeli çığlıkları, askerin ortaya çıkışı ile yerini gurur ve huzura bırakır.

RESİTATİF ( Orkestra Eşliğinde )

Yaklaşık bin yıldır Anadolu’da yaşıyor olmanın bedelini bu coğrafyanın her köşesinde adeta bir abide gibi diktiğimiz şehitlerimizin döktükleri o kutsal ve temiz kanlarıyla ödedik.

Onların akıttıkları mübarek kanlarla bu cennet vatanda tekrar tekrar dirildik ve bu güzelim toprakları bir “şehitler yurdu” haline getirdik.

Sulh zamanında kendi köşesinde gayet sade bir hayat süren Anadolu insanı felaketlerin birbiri ardına kapıyı çaldığı ve işin başa düştüğü dönemlerde yediden yetmişe bütün fertleri ile hürriyet ve istiklalini kurtarmak için inanılmaz bir fedakârlık ve kahramanlık tablosu sergilemiştir.

Malazgirt’ten Kıbrıs’a kadar tarih, onun destansı direniş ve şahlanışıyla doludur. Bu yönüyle bizim mazimiz “kahramanlar tarihidir. ”

Anadolu; tarih boyunca başından geçen sayısız felaketlere karşılık, aynı ölçüde efsanevi kahramanların da sıra dağlar gibi abideleştiği bir büyük vatandır.

Can kardeşi, kan kardeşi, şan kardeşiyiz biz
Zulmün topu var, güllesi var, kalesi varsa
Hakkın da bükülmez kolu, dönmez yüzü vardır

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Millet yoludur, hak yoludur, tuttuğumuz yol
Ey hak yaşa, ey sevgili millet yaşa var ol!..

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Memleket isterim
Ne başta dert, ne gönülde hasret olsun
Kardeş kavgasına bir nihayet olsun
Memleket isterim
Yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun
Olursa şikâyet ölümden olsun

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

KORAL
( Koro, Tenorlar ve Baslar )

Bu dağlarda biz yaşarız, bu dağlar bizim dağlarımız
Namusumuz temiz, bayrağımız hür!
Analarımız, karımız, kızımız, kısrağımız
Burada erkekçe dövüşürüz

ARİA
(Tenor ve Solo )

Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü
Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü
Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder
Gölgende bana da, bana da yer ver
Senin altında doğdum
Senin dibinde öleceğim
KORAL (Koro ve orkestra için)

Tarihe gurur veren zaferler hep senindir
Öğünülen ne varsa hep senin eserindir

ARİA
(Messoprano ve Orkestra için)

Haydi yavrum. Ben seni bu gün için doğurdum
Hamurunu yiğitlik duygusuyla yoğurdum
Git evladım, yılarca ben oğulsuz kalayım
Şu yaralı bağrıma kara taşlar çalayım
Haydi oğlum, haydi git
Ya gazi ol, ya şehit

BÖLÜM FİNALİ
( Koro ve Orkestra için )

Memleket bitti, yine bitmedi hala sen ben
Bize bu hal ile bizden büyük olmaz düşman!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vatanın bağrına düşman dayadı hançerini
Yok mudur kurtaracak bahtı kara maderini


ARİA
(Tenor Solo, Solistler ve Koro)

Vatanın bağrına düşman dayadı hançerini
Bulunur kurtaracak bahtı kara maderiniÜÇÜNCÜ BÖLÜM (10 dk.)

ŞEHADET ÖNCESİ

ORKESTRA (1)

Vatanımızın bütünlüğü, milletimizin birliği için verilen kutsal savaşta kaybettiğimiz şehitlerimiz için yurdumuzun her köşesinde abide gibi diktiğimiz şehit kabirleri ile vatanımız şehitler yurduna döndü.

Hemen hemen her şehit arkasında, sevgi, özlem ve hasret dolu mektuplar ve anılar bırakmıştır.

Harbin acımasızlığına karşın, cehennemi ateş ortasında cepheden yazılan ve çoğu adresine ulaşmayan, belki de kendinden önce şahadet haberinin gittiği, kan, gözyaşı, ateş ve barut kokusuna bulanmış sevgi, aşk, hasret ve duygu yüklü mektupları anlatmak kuşkusuz çok zordur.

Bu mektupların hiçbirinin maddi kıymeti ölçülemeyecek değerdedir. Tarihimizi taçlandıran ve onurlandıran bir “ebedi yadigâr” olan bu mektupların gerçek değerinin ancak kalplerin üstünde saklanarak ve hatırasına sadık kalınarak yaşatılabileceği unutulmamalıdır.

Bu bölümde öngörülen tema müzik dili ile kompozitör Hasan Niyazi TURA tarafından şöyle anlatılmaktadır.

Askerin Şahadet öncesi duygularının betimlendiği III. Bölüm, viyolonsel Solo ve Anlatıcının konuşması ile açılır. Bu bizi, elinde tüfeği, vatan nöbetini bekleyen askerin aryasına götürür. Asker anasına mektup yazmaktadır. Askerin annesi, oğluna güvenini aryası ile bir kez daha yineler. Baba (Bas solo) da kısa bir geçişle oğluna duyduğu gıptayı anlatır. Bunları, çocukların babalarına seslenişi izleyecektir. (Çocuk korosu) Ardından Asker (Tenor Solo) tekrar sahneye çıkar: Ölmekten korkusu yoktur. Tek korkusu unutulmaktır. Çünkü unutulmak ölmektir. Segâh makamındaki ezginin koro tarafından yinelenmesiyle bölüm, hüzün ve hasret ile harmanlanmış bir huzur içinde sonlanır.


RESİTATİF
(Orkestra eşliğinde)

Onları yine derin bir hasret bekliyordu.
Onlar yine aylar ve hatta yıllar süren büyük bir heyecan, merak ve tasa ile irkilip duracaklardı.


Kimi oğluna kavuşacak, kimi de yaşadığı müddetçe şehit oğlunu ya da kocasını hatırlatacak birkaç eşya, birkaç mektuba sığınacaktı.
Çünkü bu mektuplarda, yalnızca kan, gözyaşı değil, aynı zamanda büyük hasretlerin, derin aşkların bir gönül sıcaklığı yaşıyordu.


ARİA
(Tenor Solo ve Orkestra için)

Akşam olur hasret büyür dağ olur
Bu dağlarda kurşun atsam çığ olur
Sen oğlunu geri dönmez say annem
Ben ölünce belki vatan sağ olur

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Çiçeği burnunda yirmi yaşında
Oturmuş beklerim silah başında
İsmimi okursan mezar taşımda
Üstüme kapanıp ağlama annem

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -,

Düetto ( Messosoprano ve Tenor )

Anam ak sütünü helal et bana
Canımdan daha çok vurgunum sana

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ARİA
(Messoprano için)

Oğlum, Son yongam sensin.
Haydi oğlum kendine sen de “Yiğit er” dedir
Büyüdüğün gaziler ocağına can getir
O cenkleri kazan ki senin büyük Türk adın
Yedi iklim dört bucak ün salsın
Ben seni evlatlarımın arasında vatana kurban adadım
ARİA
(Basbariton ve orkestra için)

Bir yanda yaptıkların destanlar dolusu
Bir yanda sürüp giden yalnızlığım
Doğrusu yüzüm yok çiçek getirmeye
Dağ taş bellediğim mezarına
KORAL
(Çocuk korosu ve Orkestra için)

Gidipte gelmemek var,
Gelipte görmemek var
Gittin gelmedin, babam
Yücelttin vatanı yücelirken
Vatanımız sağ olsun

ARİA
(Tenor Solo ve Koro için)

Gurbette ölürsem adımı anma
Ayrılık.. hiç bana yanma
Şehittir evladın bir ölü sanma
Gözlerin yaşlarla dolmasın anam!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

KORAL

Şehittir evladın bir ölü sanma
Gözlerin yaşlarla dolmasın anam!

ARİA
( Tenor solo )

Ölmekten yana korkum yok
Tek korkum unutulmaktır
Ölmek unutulmak değildir
Unutulmak ölmektir

KORAL ( Koro ve Orkestra için )

Ölmek unutulmak değildir
Unutulmak ölmektir

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (10 dk.)

ŞEHADET ANI

ORKESTRA (1)

Genç kuşakların üzerinde özgürce yaşadıkları cennet vatanın hangi zorluklar atlatılarak ve kimlerin aydınlık geleceği adına bedenlerini, hayatlarını ve hayallerini feda ettiklerini düşünmek mecburiyetindeyiz.
Bu bakımdan genç kuşaklarda vefa hissi ve şükran duygusu uyandırarak, vatana bağlılık ve hizmet duygularının geliştirilmesi öncelikli görevimiz olmalıdır.

Bu bölümde öngörülen tema müzik dili ile kompozitör Hasan Niyazi TURA tarafından şöyle anlatılmaktadır.
“ Şahadet Anı ” başlıklı IV. Bölüm, orkestranın II. Bölüm başlangıcındaki “ Savaş Müziği “ ile açılır. Tüm orkestra, gittikçe artan gelirlerinin sonunda, hain kurşunun askeri şahadete ulaştırdığı anı betimlerken çığlık çığlığadır. Bunu korkutucu bir sessizlik izler: Asker ki artık Şehittir, şahadet anını anlatmaktadır. Bizlere korkmamamızı, gurur duymamızı öğütler: Öyle evlatlar yetiştirin ki, adları Mehmet, soyadları ŞEHİT olsun. “ diye bitirir sözlerini. Koro bize bir başka gözden şahadet anını yansıtır. Şehidin dul eşi (Soprano Solo), bu sahnenin anlatımına katılır. Yetim çocukların babalarına seslenişi, kemanların ve çelestanın tiz sesleri eşliğinde sunulduktan sonra, koro çocukları sükûnete davet eder, orkestra son kez savaş müziğini çalmıştır, artık babaları şehittir. Ardından, şahadet anını bir başka gözden görürüz, kötü haber şehidin evine ulaşmıştır, anası körpe geliniyle kahrolmuştur. Koronun kısa geçişinin ardından, şehidin ana ve babası (Mezzosoprano ve Bas soloları), şehit oğullarına seslenirler Şehit onlara cennetin kapısından yanıt verir. O artık kendi gibi şehit olmuş kahramanlarla birlikte cennetin bahçesindedir.
.
RESİTATİF
(Orkestra eşliğinde)
Şehit vatan görevini tamamladı ve ruhunu teslim etti.
Yer sarsıldı.
Kayalar parçalandı.
Sular kabardı.
Hayat durmuştu.
Vatan uğrunda öldüler, huzur içinde ebedileştiler.
İki güzelden biri oldular.

ARİA
(Tenor solo ve orkestra eşliğinde)
Anlamadım vurulduğumu
Sıcak bir şey hissettim sırtımda
Terliyordum
Sanki yaz gelmiş öğlen sıcağı çökmüştü tepeme
Cemil “dayan” diyordu
Ama ağlıyordu
Gözyaşları yüzüme damladığında verdim son nefesimi
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

İşte o an sana ilk ihanetimi ettim annem
Önce atalarım sonra yârim canlandı gözümde
Bilmiyorum duyuyor musun sesimi
Korkmayın, ağlamayın
Gurur duyun
Vasiyetimdir
Öyle evlatlar yetiştirin ki
Adları Mehmet
Soyadları Şehit olsun
KORAL
(Çocuk korosu ve Orkestra için)

Ecelin sunduğu şerbeti içtin
O kadar yandı mı bağrın ey babam?
Ne kadar aradım senin kabrini
Yoktu diye boynunu büktü her çiçek
Yanıldım babacığım bağışla beni
Sen yerden semaya yücelmiştin

KORAL
(Koro ve Orkestra için)

Uyu yavrum yine şimşek çakıyor
Şehit baban gelmiş bize bakıyor
Yarasından kızıl kanlar akıyor

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Yaralıydı besbelli,
Bir elinde al bayrak vardı.
Göğsünden sızan ince bir kan,
Kaldırdı başını,
Dörtnala gelen şehitler ceddini gördü.
Önce “Allah” dedi, sonra “vatan”.ARİA
(Soprano ve Orkestra için)

Ya elleri nasırlı anası,
Bir sabah allar içinde karşıladı
Biricik oğlunu, doyamadığı yavrusunu
“Vatan” dedi, tıpkı oğlu gibi

KORAL
(Koro ve Orkestra için)

“Vatan” dedi, tıpkı oğlu gibi

ARİA
(Soprano ve Orkestra için)

Yalnızca yirmi yıl süren oğul sevgisine
Ve bir ömür sürecek evlat hasretine
İki kelime ile sünger çekti Mehmet’in annesi,
“Vatan sağ olsun ” dedi


KORAL
(Koro ve Orkestra için)

“Vatan sağ olsun” dedi.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


KORAL
(Tenor ve Koro için)

Dünyaya veda ettik atıldık doludizgin
En son koşumuzdur bu! Asırlarca bilinsin
Bir bir açılırken göğe, son defa yarıştık
Allah’a giden yolda meleklerle karıştık
Geçtik hepimiz dörtnala cennet kapısından
Gördük ebedi cedleri bir anda yakından
Bir bahçedeyiz şimdi şehitlerle beraber
Bizler gibi ölmüş o yiğitlerle beraber

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ARİA
( Messosoprano, Solo ve Kadınlar Korosu )

Bir feryat figan koptu gece yarısı
Körpe gelinim ağlıyor, asker karısı
Dedim kızım nedir derdin söyle
Kötü rüya mı gördün
Halin ne böyle?
Dedi bir acı haber var asker erimden
Ana, oğlunu vurmuşlar dokuz yerinden
Komşular toplandı kapıya doldu
Dediler; Askerim, Mehmedim bağrımı deldi
Bu bir haber değil sanki yürek acısı
De, hadi nasıl dayansın buna ana, babası?
Nedir? Nedir? Nedir? Nedir? Nedir?
Şehit oğlun göğe yükseldi

KORAL
(Orkestra eşliğinde)

Tüm erbaş yoldaşı geldi başına
Daha yeni değmiş idi yirmi yaşına
Bayrağa sarmışlar al kızıl kanda
Oğlum şehit olmuş vatan yolunda

ARİA
( Messosoprano ve Basbariton düetto ve orkestra için )

Omuzlarda yükseldin göklere erdi başın
Olmasa da dünyada bir tek taşın
Öteki yaşamında makamın cennet oldu
Sen gidince yurdumun tüm çiçekleri soldu
Benim şehit askerim sen ölmedin asla
Vatanın dağlarına ismin yazıldı kanla
Sana silah çeken el kırılacaktır bir gün
Bu dünyada edilecektir sürgün
Bunu asla unutma ey kahraman şehit
Her şeyi bilen tanrı bize olsun ki şahit
Seni toprağa değil yüreğimize gömdük
Yanıyor içimiz sanki ateşe döndükBEŞİNCİ BÖLÜM (5 dk.)

ŞEHİDİN ÖLÜM SONRASI HUZUR VE GURURU

Bu bölümde öngörülen tema müzik dili ile kompozitör Hasan Niyazi TURA tarafından şöyle anlatılmaktadır.

Rast, Saba, Bestenigâr makamlarında dolaşıp Segâh’ta karar kılan Flüt Solo ile açılır. V. Bölüm,” Şahadet sonrası huzur”u anlatır, önce Anlatıcı; ardından Koro ve Solistlerle “ Yine bir şey yapabildim diyemem hatırana,” diye sonlanırken sözler, keman sololarıyla yeni bir sabahı müjdeler anlatıcı. Şehitler Tanrı'nın manevi huzurunda dirilmişlerdir. Koronun bu müjdeyi yineleyişi ve orkestranın yükselen bitiş akorlarıyla yapıt huzur içinde sona erer.

RESİTATİF
(Ney eşliğinde)

“Onlar ölü değil, diridirler. Hem gerçek hayatla diridirler. Fakat siz duymazsınız.

RESİTATİF
(Eşliksiz)

Kuruluş ve kurtuluş dönemi ile birlikte ulusal bütünlük ve birlik uğruna aziz vatana canlarını feda etmiş bütün şehitlerimizin ruhları şad olsun.

KORAL
(Solistler ve Karma Koro)
Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor
Bir hilal uğruna Ya Rab, ne güneşler batıyor
Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker

ARİA ( Basbarito Solo )

Sana da gelmeyecek makberi kimler kazsın
“ Gömelim, gel, seni tarihe ” desem, sığmazsın
Herü merc ettiğin edvara da yetmez o kitab
Seni ancak edebiyetler eder istiab

ARİA ( Messosoprano, Basbariton ve Koro )

Bu taşındır diyerek kabeyi diksen başına
Ruhumun vahyini duysamda geçirsem başına
Ebr-i nisani açık türbene çatsam da tavana
Yedi Kandilli Süreyya’yı uzatsam oradan

TUTİ

Sen bu avizenin altında bürünmüş kanına
Uzanırken, gece mehtabı getirsem yanına
Tüllenen mağribi akşamları sarsam yarana
Heyhat!
Yine bir şey yapabildim diyemem, hatırana.
RESİTATİF ( Keman Solo eşliğinde )

Allah onlara ebedi huzuru bağışladı.
Onlar ebedi ışık ile aydınlandı.
Işıklar içinde ebedileştiler
Onlar ölüm korkusunu aştılar
Huzur içinde ebedi hayatlarına başladılar.
Ne kadar duygulu, engin ve mübarek bir seher
Onlar sanki bir gül bahçesine gidiyorlar.
Yüceliyorlar, vatanlarını da yüceltiyorlar.

KORAL
(Son Söz Karma Koro)

Onlar vatan yolunda savaştılar
Onlar ölümlerin en şereflisini yaşadılar
Onlar ölüm acısını hissetmeden ölümsüzleştiler
Onlar Tanrı'nın manevi huzurunda gerçek hayatla dirildiler